Malárie records
Martin Valášek
Valašská Bystřice č.408
756 27 Valašská Bystřice
IČO: 43550096
Telefon: +420 602 676 988
E-mail: malariepunk@seznam.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*)

 

 

od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

 

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.